Kontaktinformation

 

 

Håkan Cahling

 

 

Personligt brev

 

 

 

e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV: 20130131

 

 

 

 

 

 

 

 

Inget är omöjligt!

Mitt mål:

Att använda mina tekniskt inriktade kunskaper i en ledarroll där jag ges möjlighet att inspirera mina medarbetare att uppfylla företagets och sina egna mål.

Min devis:

"Det skall finnas ett behov som tillgodoses av en teknisk lösning, inte en teknisk lösning som implementeras för teknikens skull."

 

 

 

 

 

Meritförteckning:

 

 

9/2009 - Nuvarande

 

 

TeliaSonera Sverige AB- Sundsvall
Bransch: Telekommunikation

Gruppen PC Workplace Services ansvarar för den outsourcade PC-arbetsplatsaffären. Idag är det CGI som har kontraktet.

Arbetet består i att som Service Owner för specifika services samla krav från användare och kravställa på CGI. I det dagliga arbetet så ansvarar jag även för den delen av Intranet som beskriver tjänsterna inom PC Workplace services portfölj.

Mina speceialområden är Orderprocessen, Service Desk och information.

 
 

 

 

4/2007 - 9/2009

 

 

TeliaSonera Mobile Networks - Sundsvall
Bransch: Telekommunikation

Gruppen IT Infrastructure ansvarar för BA Mobility:s krav på IT och Telefoni. Vi arbetar på Internationell nivå.

Kraven samlas upp i användarnätverk och sedan drivs i koncerngemensamma nätverk. Vi kommer att matcha BA:ts krav mot övergripande krav på effektivitet, enkelhet och ekonomi.

 

 

 

9/2005 - 3/2007

 

 

TeliaSonera Networks - Sundsvall
Bransch: Telekommunikation

Demand Manager:
Utdrag ur vår avdelnings verksamhetsplan:
"Vi ska inhämta behov, analysera, kravställa och följa upp IT-arbetsplatsen och telefonilösningar samt tillhörande infrastruktur så att verksamheten och användarna får en enkel, säker och kostnadseffektiv IT- och telefonivardag."

Detta arbete utförs genom arbete i näverk både på användar-
och managementnivå.

 

 

 

7/2003 - 9/2005

 

 

TeliaSonera Networks - Sundsvall
Bransch: Telekommunikation

Teamansvarig PC-Arbetsplats
Arbetet har bestått i att samordna ett team av nätverksansvariga. De nätverksansvariga har varsitt personellt nätverk i respektive segment/enhet i bolaget. Målet var att fånga upp verksamhetsbehov inom ämnet IT/Infrastruktur så långt ut i verksamheten som möjligt för att sedan sammanställa behoven till BCC (Business Competence Center) för kravställning till bolagets IT-leverantör.

Jag har även fungerat som vikarierande ledare av vår grupp.

 

 

 

9/1997 - 7/2003

 

 

Telia Mobile AB - Sundsvall
Bransch: Telekommunikation

Verksamhetsansvarig PC-Arbetsplats
Jag ansvarade för Telia Mobiles sammanställda krav på det interna standardiserade arbetsplatskonceptet Bas-KI. Jag arbetade i koncerngemensamma funktioner för kravställning på nya funktioner, ekonomi och förvaltning hos leverantören.

Arbetet var användar- och kostnadsfokuserat. Funktioner skall vara så enkla som möjligt och gärna intuitiva när de införs. I varje läge skall tillräcklig information ges om hur varje användare blir berörd av förändringar i IT-miljön.

Mitt första uppdrag var att arbeta i projekt för implementeringen av
Bas-KI (den koncerngemensamma IT-plattformen).

Jag har även fungerat som vikarierande ledare av vår grupp.

 

 

 

10/1993 - 9/1997

 

 

TV4 - Sundsvall
Bransch: Media

TOM (Technicians Operating Manager)
Jag började arbeta som fotograf och redigerare för att sedan snabbt utveckla mig till sändningstekniker. När sedan tjänsten som TOM blev ledig så var det en naturlig utveckling för både mig och företaget att söka den tjänsten.

Som TOM ansvarade jag för all sändningsteknik samt för vidare utbildning av de tekniska medarbetarna. Samarbetet mellan stationschefen och redaktören var intimt. Allt för att se till stationen utnyttjade sina resurser på bästa möjliga sätt, samt att hela tiden utveckla stationens teknik. En TOM är mycket delaktig vid anställning av teknisk personal, men även delaktig i redaktionell utvekling.

 

 

 

6/1989 - 9/1993

 

 

Databutiken - Sundsvall
Bransch: IT

Servicetekniker och säljare
Detta var mitt första längre arbete som jag hittade till direkt efter avslutade studier. Jag ansvarade för serviceverkstaden som då var en av sveriges tre största på Amigadatorer.

Arbetet bestod i att på komponentnivå reparera PC och Amigadatorer. Försäljning i butik ingick även som ordinarie arbetsuppgifter.

Mot slutet av anställningen var arbetet i stort sett installationer och reparation av PC då Amigadatorernas marknad sakta dog ut.

 

 

Utbildning:

 

 

 

 

 

Enstaka kurser:

 

11/2008
 

Coaching Practitioner

Coach2Coach

 

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva - att bidra till att människor presterar och mår bättre. Jag har tagit del av och tränat på de attityder, modeller och verktyg som världens mest framgångsrika coacher använder sig av dagligen.

 

 

 

2/2007
 

Chefsskapets ABC

Teliaintern kurs

 

 

Syftet med denna kurs är att skapa en bra och gemensam grundkunskap kring regler och rutiner inom chefskapet.

 

 

2/2004

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

IGL Utveckling Stockholm

 

 

UGL är en kurs som ursprungligen kommer från försvarsmakten. Kursen syftar till att skapa insikt om hur en grupp och deras ledare utvecklas i olika faser och inför olika uppgifter.

Mycket av kursen fokuserades på FIRO och JoHari fönster.

 

 

9/2002

Vardagsnära ledarfrågor

Teliaintern kurs

 

 

Denna kurs syftar till att belysa frågor som kommer upp i praktiken för en ledare. Mycket av innehållet är förstås specifikt för Telia.

 

 

9/2002

Drivkraftsanalys

Mindset

 

 

Djupintervju för att komma fram till vilka drivkrafter som styr mitt handlande i olika situationer. Kunskapen ger möjlighet till förståelse bakom de djupa mekanismer och värderingar som gör att olika personer reagerar på olika sätt för olika situationer.

 

 

5/2002

Introduktion till ledarrollen

Teliaintern kurs

 

 

Detta var en kurs som utfördes i internatform under fyra tillfällen om tre dagar vardera med inlämningsuppgifter däremellan. Syftet var att ge nya och blivande ledare en inblick till ledarrollen och arbetet som ledare.

 

 

4/1996

Foto-Film-Video

Mitthögskolan

 

 

En kurs med inriktning på bilden i olika medier. Hur uppfattas bildspråket i olika medier och hur kan bilden användas för utbildning och information.?

 

 

Övriga kurser:

 

 

 

 

Jag har även gått ett antal specifika kurser på applikationer och operativsystem, exempel på dem är:

- Design och konstruktion av webbsidor med HTML
- Programutveckling med Visual Basic
- Photoshop/Frontpage anpassad kurs
- Implementera Windows 2000
- Microsoft Project 2000

 

 

6/1989

Gymnasieutbildning

Västermalms TG

 

 

Min grundutbildning finns i den utbildning som under många år utbildade gymnasieingenjörer inom olika områden. Jag gick fyra år med inriktning på El/Teleteknisk utbildning.

 

 

Medlemsskap:

 

 

 

 

9/1991 - Nuvarande

KFUM-kören

 

 

1/2003 - 12/2007

WF

Ceremonimästare

 

1/2008 -
Nuvarande

WF

1 vOM

 

3/2001 - 3/2006

FBIS

Ordförande

 

2008-nuvarande

SSRS
Sundsvall

Stationsredaktör

 

Referenser:

 

 

 

 

Nicola Lindwe
070-6732003

TeliaSonera Mobile Networks

 

Sören Strand
070-5819370

TeliaSonera Networks

 

Lennart Westman
070-679 8018

Effektiv Kommunikation
(fd redaktör på TV4 Sundsvall)

 

Nils-Erik Östman
0622-105 11

fd VD Databutiken

 

Sammanfattning:

 

 

Önskad lön:

Min erfarenhet är att ett tänkt samarbete inte stupar på ett löneanspråk. Vill vi arbeta med varandra så kommer vi att komma överens om ersättning för arbetet.

Tillgänglig:

Förhandlingsbart

Körkort:

AB

Anställningsform:

Heltid

Placering:

Sundsvall

Beskrivning av mitt nästa arbete:

Mitt nästa arbete består i att skapa möjligheter att inspirera medarbetare att uppfylla sina och företagets mål.

Arbete med människor kommer att vara mest intressant, pedagogisk inriktning eller professionell arbetsledning.